top of page

Movers 

11.02

Could, couldnt 

Stránky 56 - 58

Speaking - story

21.01.2020

Stupňování přídavných jmen

Stránky 48-51

Speaking - osobní informace

14.01.2020

Nácvik Minulého času

Stránky 42-43 a 45-47

Speaking - popis obrázku

Slovíčka 6. lekce

08.01.2020

Minulý čas (was; were)

Speaking

Trvá asi 5 minut a má celkem 4 části.

  1. V první části porovnáváte dva obrázky.  ​

  2. V druhé části máte k dispozici 4 obrázky a vaším úkolem je vyprávět jednoduchý příběh.

  3. Ve třetí části vybíráte ze 4 obrázků ten, který k nim nepatří- (a musíte vysvětlit proč )

  4. Zde se vás zkoušející ptá na různé otázky (hobbies, family etc.)

Rady

  • Nezapomeňte pozdravit

  • Předem si připravte nějaké info o sobě

  • Používejte but (ale) nebo because (protože)

  • Nebojte se zeptat, pokud nerozumíte (‘Sorry, I don’t understand.’)

  • Učte se slovíčka!!

bottom of page